lidgeld 2020-2021

Het lidgeld voor werkjaar 2020-2021 bedraagt voor iedereen €35,00.


Hiermee wordt niet enkel de verzekering en werkingsgeld betaald, maar gaat er ook een deel naar de KSA-kas. Zo moet de leiding niet elke zaterdag geld vragen voor een busrit of een ijsje. Af en toe kan het gebeuren dat uw zoon een klein extraatje moet meenemen, maar hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld!verzekering 2020-2021

“Spelen” houdt ongetwijfeld risico’s in. Een wild bosspel, er met de fiets op uittrekken, op kamp, op tocht, enz... Het zijn activiteiten die een goede verzekering nodig maken.


Van het lidgeld gaat er €19,90 naar de verzekering van KSA Nationaal. Hiermee is uw zoon verzekerd voor een heel werkjaar en het kamp. Jaar in, jaar uit, evalueren ze hun verzekeringspolissen om ze af te stemmen op de leden en de vragen van de groepen.


Indien u beroep zou moeten doen op de verzekering, geeft de bondsleider u een formulier dat u terug moet sturen naar onze koepel. Vragen over verzekering kan u altijd stellen aan de bondsleider of secretaris.

Vrijwilliger in KSA

fiscale aftrekbaarheid

van kampen ?!

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de fiscale aftrek van de opvang van 3 tot 12-jarigen in Vlaanderen wil verruimen. Via dit besluit wordt ook opvang in ‘jeugdwerkinitiatieven’, zoals KSA Erewacht, fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.


Concreet betekent dit dat de uitgaven die ouders in 2017 deden voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar door KSA Erewacht, in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Deze kosten kunnen dus al worden vermeld op de belastingbrief van 2018.


Voorwaarde is wel dat die opvang doorgaat in de vakantieperiodes, dus bij ons kan enkel de kostprijs van weekendjes, het paaskamp en het zomerkamp in aanmerking komen voor fiscale aftrek.


hoeveel aftrekbaar en voor wie?


De kosten die gemaakt worden om KSA Erewacht op kamp te laten gaan zijn voor 100% aftrekbaar.

D.w.z. dat dit bedrag wordt verminderd van de belastbare basis waarop jullie belastingen op moeten bepalen.


De 100% aftrekbaarheid is echter wel aan enkele beperkingen gebonden: Allereerst geldt die fiscale aftrekbaarheid slecht s voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het kamp doorgaat. Indien je kind jarig is tijdens het kamp, dan kunnen enkel die dagen van het kamp in aftrek worden gebracht waarop het kind nog geen 12 jaar is. Ten tweede is er door de fiscus een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 EUR per dag en per kind vastgelegd.


Ouders kunnen dus per kind en per kamp aan de bondsleider een attest vragen. De attesten worden in de maand mei 2019 bezorgd aan de betrokken ouders.


Info via vlaanderen.be/jeugd

Christelijke mutualiteit


max. 20,00 EUR/jaar

(2,00 EUR/nacht, tot 10 nachten)

Liberale mutualiteit


max. 20,00 EUR/jaar

(2,00 EUR/nacht, tot 10 nachten)

OZ501 Onafhankelijk ziekenfonds


max. 50,00 EUR/jaar

(5,00 EUR/dag, tot 10 dagen)

Partena Onafhankelijk ziekenfonds


max. 40,00 EUR/jaar

(4,00 EUR/nacht, tot 10 nachten)

Neutraal ziekenfonds


max. 30,00 EUR/jaar

(3,00 EUR/nacht, tot 10 nachten)

De Voorzorg


max. 15,00 EUR/jaar

(1,50 EUR/nacht, tot 10 nachten)